Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dobrze się Państwu mieszkało

Osiedlowy Zarząd Budynków „TATARY” Sp. z o. o. – jesteśmy firmą specjalizującą się w świadczeniu usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobywane nieprzerwanie od 1997 r. Naszym atutem są profesjonalni i wykwalifikowani pracownicy, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania usług w przedmiotowym zakresie, a także posiadający wieloletnią praktykę.

Prowadzimy działania i dokonujemy czynności mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym, bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnionego inwestowania w tą nieruchomość.

Specjalizujemy się w planowaniu celów oraz sposobów ich realizacji. Przeprowadzamy przeglądy techniczne, usuwamy awarie i konserwujemy zamontowane w budynkach instalacje. Dodatkowo podejmujemy się wszelkich prac remontowych i porządkowych.

Nasze atuty:

 • Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie prowadząc działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1997 r.

 • Specjalizujemy się w zakresie:

–  zarządzania i administrowania nieruchomościami

–  obsługi w zakresie eksploatacji nieruchomościami

–  obsługi technicznej nieruchomościami

–  obsługi księgowej

–  windykacji należności

 • Szczególnie ważna jest dla nas terminowa realizacja wszystkich zleceń. Jesteśmy solidni i uwzględniamy indywidualne potrzeby oraz wymagania mieszkańców.

 • Zatrudniamy doświadczoną i stale szkoloną kadrę pracowników służb eksploatacyjnych i technicznych z uprawnieniami zawodowymi do wykonywania usług w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Stale się rozwijamy, poszerzamy wiedzę i inwestujemy w nowe sprzęty, co wpływa na jakość świadczonych przez nas usług.

 • Pracownicy inżynieryjno – techniczni posiadają uprawnienia budowlane

 • Posiadamy polisy ubezpieczeniowe na pełny zakres naszej działalności

 • Ściśle współpracujemy z władzami Miasta Lublin, Radą Dzielnicy TATARY oraz sąsiadującymi spółdzielniami mieszkaniowymi, angażując się aktywnie w życie osiedla

 • Uczestniczymy w działaniach Lubelskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, które jest aktywnym członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, z kolei poprzez Federację aktywnie uczestniczymy w życiu europejskiej organizacji zarządców nieruchomości – CEPI CEI.

 • Pełnimy funkcję Zarządu i Zarządcy wielu wspólnot mieszkaniowych, administrujemy budynkami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Lublin oraz stanowiącymi własność prywatną

 • Ścisła współpraca z mieszkańcami i znajomość aktualnych uwarunkowań prawnych daje pewność, że wszystkie zlecone zagadnienia, jak i pojawiające się nowe problemy zostaną szybko, skutecznie i bezkonfliktowo rozwiązane przez pracowników OZB „TATARY” Sp. z o. o.